دسته بندی محصولات

سیستم ضد شوک A15 البرز پوشش

سیستم ضد شوک کار در ارتفاع به کارمند کمک می‌کند تا در صورت سقوط، از ارتفاعی که در آن قرار دارد، کنترل شده و به طور ایمن به سمت زمین بازگردانده شود. سیستم ضد شوک کار در ارتفاع به دلیل اینکه در صورت سقوط فرد، نیروی ضربه را به طور قابل توجهی کاهش می‌دهد، می‌
  در دسترس: موجود در انبار

  سیستم ضد شوک A15 البرز پوشش

  سیستم ضد شوک کار در ارتفاع یک سیستم ایمنی است که برای کارهای ارتفاعی و کوهنوردی به کار می‌رود. این سیستم با کمک یک یا چند قطعه از وسایلی که شامل یک ریسکر، یک لینیار، یک کلاسپ و یک کارابین می‌شود، بین کارمند و نقطه ثابتی که به سقف، دیوار و یا ستون بسته می‌شود، نصب می‌شود.

  سیستم ضد شوک کار در ارتفاع به کارمند کمک می‌کند تا در صورت سقوط، از ارتفاعی که در آن قرار دارد، کنترل شده و به طور ایمن به سمت زمین بازگردانده شود. سیستم ضد شوک کار در ارتفاع به دلیل اینکه در صورت سقوط فرد، نیروی ضربه را به طور قابل توجهی کاهش می‌دهد، می‌تواند مصداقی از ایمنی کار در ارتفاع باشد.

  برای استفاده از سیستم ضد شوک کار در ارتفاع، باید به دقت دستورالعمل‌های استفاده و نگهداری را دنبال کرد و از قطعات صحیح و با کیفیت استفاده کرد. همچنین، برای کارهای ارتفاعی باید از سیستم ضد شوک با توان تحمل مناسب و مطابق با استاندارد‌های ایمنی استفاده کرد. در صورت وجود هر گونه خراش، ترک یا زنگ زدگی باید قطعات مشکوک به تعویض شدن و با کیفیت بالا، جایگزین شوند.

  پشتیبانی در واتساپ
  پشتیبانی در واتساپ
  پشتیبانی در تلگرام
  پشتیبانی در تلگرام