دسته بندی محصولات
نایلون گلخانه ای، نایلون عریض، نایلون 10 درصد UV
 • کشور سازنده: ایران
 • درصد UV: 10
 • عرض (متر): 8 و 10
 • ضخامت (میکرون): 220
 • طول رول (متر): 50
 • تعداد لایه: 3
 • دسته: نایلون گلخانه ای
نایلون گلخانه ای، نایلون عریض گلخانه ای، نایلون شفاف گلخانه ای آنتی UV
 • کشور سازنده: ایران
 • درصد UV: 5
 • عرض (متر): 8 و 10
 • ضخامت (میکرون): 220
 • طول رول (متر): 50
 • تعداد لایه: 3
 • دسته: نایلون گلخانه ای
نایلون 8 درصد UV گلخانه ای، نایلون شفاف گلخانه ای، نایلون عریض گلخانه ای
 • کشور سازنده: ایران
 • درصد UV: 8
 • عرض (متر): 8 و 10
 • ضخامت (میکرون): 220
 • طول رول (متر): 50
 • تعداد لایه: 3
 • دسته: نایلون گلخانه ای
نایلون دو پوشش گلخانه ای، نایلون دوپوش گلخانه، نایلون شفاف، نایلون ضدمه
 • کشور سازنده: ایران
 • درصد UV: 3
 • عرض (متر): 3.4
 • ضخامت (میکرون): 40
 • طول رول (متر): 300
 • تعداد لایه: 3
 • دسته: نایلون گلخانه ای
نایلون گلخانه ای 1.5 درصد UV، نایلون عریض گلخانه ای، نایلون شفاف گلخانه ای
 • کشور سازنده: ایران
 • درصد UV: 1.5
 • عرض (متر): 8
 • ضخامت (میکرون): 100
 • طول رول (متر): 100
 • تعداد لایه: 3
 • دسته: نایلون گلخانه ای
نایلون عریض گلخانه آنتی UV ، نایلون شفاف گلخانه 50 متری
 • کشور سازنده: ایران
 • درصد UV: 3
 • عرض (متر): 8
 • ضخامت (میکرون): 170
 • طول رول (متر): 50
 • تعداد لایه: 3
 • دسته: نایلون گلخانه ای
نایلون کشت صیفی جات، نایلون صیفی جات، نایلون کشاورزی
 • کشور سازنده: ایران
 • درصد UV: 3
 • عرض (متر): 90
 • ضخامت (میکرون): 30
 • طول رول (متر): 1700
 • تعداد لایه: 3
 • دسته: نایلون گلخانه ای
چسب پهن شیشه 5 سانت 90 یارد
 • کشور سازنده: ایران
 • برند:
 • دسته: چسب
پشتیبانی در واتساپ
پشتیبانی در واتساپ
پشتیبانی در تلگرام
پشتیبانی در تلگرام