دسته بندی محصولات
در حال نمایش 22 از 22 محصول
اسپرینکلر ESFR
اسپرینکلر بالازن
اسپرینکلر پایین زن
اسپرینکلر دیواری
اسپرینکلر مخفی با کاور محدب
اسپرینکلر پایین زن واکنش سریع 79 درجه سانتیگراد Flameguard
 • کشور سازنده: انگلیس
 • برند: Flameguard
 • مدل اسپرینکلر: fl200P
 • نوع واکنش: سریع
 • حداکثر فشار عملکرد اسپرینکلر: 7PSI (0.5 bar)
 • حداکثر فشار کاری اسپرینکلر: 175PSI (12.1 bar)
 • ضریب قطر نازل: 1/2NPT(15 mm BSP)
 • ضریب تخلیه: 5.6GPM /PSI1/2 (80.7 LPM/bar)1/2
 • حداکثر دمای محیط برای نصب: 150درجه فارنهایت (65درجه سانتیگراد)
 • جنس بدنه اسپرینکلر: برنج طبیعی, روکش کروم و نیکل
 • دسته: اسپرینکلر اطفاء حریق
اسپرینکلر پایین زن واکنش سریع 93 درجه سانتی گراد Flameguard
 • کشور سازنده: انگلیس
 • برند: Flameguard
 • مدل اسپرینکلر: fl200P
 • نوع واکنش: سریع
 • حداکثر فشار عملکرد اسپرینکلر: 7PSI (0.5 bar)
 • حداکثر فشار کاری اسپرینکلر: 175PSI (12.1 bar)
 • ضریب قطر نازل: 1/2NPT(15 mm BSP)
 • ضریب تخلیه: 5.6GPM /PSI1/2 (80.7 LPM/bar)1/2
 • حداکثر دمای محیط برای نصب: 150درجه فارنهایت (65درجه سانتیگراد)
 • جنس بدنه اسپرینکلر: برنج طبیعی و روکش کروم و نیکل
 • دسته: اسپرینکلر اطفاء حریق
اسپرینکلر مخفی واکنش سریع مدل FL200F برند Flameguard
 • کشور سازنده: انگلیس
 • برند: Flameguard
 • مدل اسپرینکلر: FL200F
 • نوع واکنش: سریع
 • حداکثر فشار عملکرد اسپرینکلر: 7PSI (0.5 bar)
 • حداکثر فشار کاری اسپرینکلر: 175PSI (12.1 bar)
 • ضریب قطر نازل: 1/2NPT (15A)
 • ضریب تخلیه: 5.6GPM /PSI1/2(80 LPM/bar)1/2
 • حداکثر دمای محیط برای نصب: 165درجه فارنهایت (74درجه سانتیگراد) : 100 درجه فارنهایت (38درجه سانتیگراد) 205درجه فارنهایت (96درجه سانتیگراد) و 220درجه فارنهایت (105درجه سانتیگراد) : 150درجه فارنهایت (65درجه سانتیگراد)
 • جنس بدنه اسپرینکلر: برنج طبیعی، روکش کروم و نیکل
 • دسته: اسپرینکلر اطفاء حریق
اسپرینکلر پایین زن واکنش استاندارد 79 درجه سانتیگراد فلیمگارد مدل fl100P
 • کشور سازنده: انگلیس
 • برند: Flameguard
 • مدل اسپرینکلر: fl100P
 • نوع واکنش: استاندارد
 • حداکثر فشار عملکرد اسپرینکلر: 7PSI (0.5 bar)
 • حداکثر فشار کاری اسپرینکلر: 175PSI (12.1 bar)
 • ضریب قطر نازل: 1/2NPT(15 mm BSP)
 • ضریب تخلیه: 5.6GPM /PSI1/2 (80.7 LPM/bar)1/2
 • حداکثر دمای محیط برای نصب: 150درجه فارنهایت (65درجه سانتیگراد)
 • جنس بدنه اسپرینکلر: برنج طبیعی, روکش کروم و نیکل
 • دسته: اسپرینکلر اطفاء حریق
اسپرینکلر پایین زن واکنش استاندارد 93 درجه سانتیگراد فلیمگارد مدل fl100P
 • کشور سازنده: انگلیس
 • برند: Flameguard
 • مدل اسپرینکلر: fl100P
 • نوع واکنش: استاندارد
 • حداکثر فشار عملکرد اسپرینکلر: 7PSI (0.5 bar)
 • حداکثر فشار کاری اسپرینکلر: 175PSI (12.1 bar)
 • ضریب قطر نازل: 1/2NPT(15 mm BSP)
 • ضریب تخلیه: 5.6GPM /PSI1/2 (80.7 LPM/bar)1/2
 • حداکثر دمای محیط برای نصب: 150درجه فارنهایت (65درجه سانتیگراد)
 • جنس بدنه اسپرینکلر: برنج طبیعی, روکش کروم و نیکل
 • دسته: اسپرینکلر اطفاء حریق
اسپرینکلر پایین زن واکنش سریع 57 درجه سانتیگراد Flameguard مدل fl200P
 • کشور سازنده: انگلیس
 • برند: Flameguard
 • مدل اسپرینکلر: fl200P
 • نوع واکنش: سریع
 • حداکثر فشار عملکرد اسپرینکلر: 7PSI (0.5 bar)
 • حداکثر فشار کاری اسپرینکلر: 175PSI (12.1 bar)
 • ضریب قطر نازل: 1/2NPT(15 mm BSP)
 • ضریب تخلیه: 5.6GPM /PSI1/2 (80.7 LPM/bar)1/2
 • حداکثر دمای محیط برای نصب: 100درجه فارنهایت (38درجه سانتیگراد)
 • جنس بدنه اسپرینکلر: برنج طبیعی, روکش کروم و نیکل
 • دسته: اسپرینکلر اطفاء حریق
اسپرینکلر پایین زن واکنش سریع 68 درجه سانتیگراد Flameguard مدل fl200P
 • کشور سازنده: انگلیس
 • برند: Flameguard
 • مدل اسپرینکلر: fl200P
 • نوع واکنش: سریع
 • حداکثر فشار عملکرد اسپرینکلر: 7PSI (0.5 bar)
 • حداکثر فشار کاری اسپرینکلر: 175PSI (12.1 bar)
 • ضریب قطر نازل: 1/2NPT(15 mm BSP)
 • ضریب تخلیه: 5.6GPM /PSI1/2 (80.7 LPM/bar)1/2
 • حداکثر دمای محیط برای نصب: 100درجه فارنهایت (38درجه سانتیگراد)
 • جنس بدنه اسپرینکلر: برنج طبیعی, روکش کروم و نیکل
 • دسته: اسپرینکلر اطفاء حریق
اسپرینکلر بالا زن واکنش سریع 79 درجه سانتیگراد فلیمگارد مدل FL200U
 • کشور سازنده: انگلیس
 • برند: Flameguard
 • مدل اسپرینکلر: FL200U
 • نوع واکنش: سریع
 • حداکثر فشار عملکرد اسپرینکلر: 7PSI (0.5 bar)
 • حداکثر فشار کاری اسپرینکلر: 175PSI (12.1 bar)
 • ضریب قطر نازل: 1/2NPT(15 mm BSP)
 • ضریب تخلیه: 5.6GPM /PSI1/2 (80.7 LPM/bar)1/2
 • حداکثر دمای محیط برای نصب: 150درجه فارنهایت (65درجه سانتیگراد)
 • جنس بدنه اسپرینکلر: برنج طبیعی, روکش کروم و نیکل
 • دسته: اسپرینکلر اطفاء حریق
اسپرینکلر بالا زن واکنش سریع 93 درجه سانتی گراد Flameguard مدل fl200U
 • کشور سازنده: انگلیس
 • برند: Flameguard
 • مدل اسپرینکلر: fl200U
 • نوع واکنش: سریع
 • حداکثر فشار عملکرد اسپرینکلر: 7PSI (0.5 bar)
 • حداکثر فشار کاری اسپرینکلر: 175PSI (12.1 bar)
 • ضریب قطر نازل: 1/2NPT(15 mm BSP)
 • ضریب تخلیه: 5.6GPM /PSI1/2 (80.7 LPM/bar)1/2
 • حداکثر دمای محیط برای نصب: 150درجه فارنهایت (65درجه سانتیگراد)
 • جنس بدنه اسپرینکلر: برنج طبیعی, روکش کروم و نیکل
 • دسته: اسپرینکلر اطفاء حریق
اسپرینکلر پایین زن واکنش استاندارد 57 درجه سانتی گراد Flameguard مدل FL100P
 • کشور سازنده: انگلیس
 • برند: Flameguard
 • مدل اسپرینکلر: FL100P
 • نوع واکنش: استاندارد
 • حداکثر فشار عملکرد اسپرینکلر: 7PSI (0.5 bar)
 • حداکثر فشار کاری اسپرینکلر: 175PSI (12.1 bar)
 • ضریب قطر نازل: 1/2NPT(15 mm BSP)
 • ضریب تخلیه: 5.6GPM /PSI1/2 (80.7 LPM/bar)1/2
 • حداکثر دمای محیط برای نصب: 100درجه فارنهایت (38درجه سانتیگراد)
 • جنس بدنه اسپرینکلر: برنج طبیعی, روکش کروم و نیکل
 • دسته: اسپرینکلر اطفاء حریق
اسپرینکلر پایین زن واکنش استاندارد 68 درجه سانتی گراد Flameguard مدل fl100P
 • کشور سازنده: انگلیس
 • برند: Flameguard
 • مدل اسپرینکلر: fl100P
 • نوع واکنش: استاندارد
 • حداکثر فشار عملکرد اسپرینکلر: 7PSI (0.5 bar)
 • حداکثر فشار کاری اسپرینکلر: 175PSI (12.1 bar)
 • ضریب قطر نازل: 1/2NPT(15 mm BSP)
 • ضریب تخلیه: 5.6GPM /PSI1/2 (80.7 LPM/bar)1/2
 • حداکثر دمای محیط برای نصب: 100درجه فارنهایت (38درجه سانتیگراد)
 • جنس بدنه اسپرینکلر: برنج طبیعی, روکش کروم و نیکل
 • دسته: اسپرینکلر اطفاء حریق
اسپرینکلر بالا زن واکنش استاندارد 79 درجه سانتیگراد Flameguard مدل FL100U
 • کشور سازنده: انگلیس
 • برند: Flameguard
 • مدل اسپرینکلر: FL100U
 • نوع واکنش: استاندارد
 • حداکثر فشار عملکرد اسپرینکلر: 7PSI (0.5 bar)
 • حداکثر فشار کاری اسپرینکلر: 175PSI (12.1 bar)
 • ضریب قطر نازل: 1/2NPT(15 mm BSP)
 • ضریب تخلیه: 5.6GPM /PSI1/2 (80.7 LPM/bar)1/2
 • حداکثر دمای محیط برای نصب: 150 درجه فارنهایت (65درجه سانتیگراد)
 • جنس بدنه اسپرینکلر: برنج طبیعی, روکش کروم و نیکل
 • دسته: اسپرینکلر اطفاء حریق
اسپرینکلر بالا زن واکنش استاندارد 93 درجه سانتی گراد Flameguard مدل FL100U
 • کشور سازنده: انگلیس
 • برند: Flameguard
 • مدل اسپرینکلر: FL100U
 • نوع واکنش: استاندارد
 • حداکثر فشار عملکرد اسپرینکلر: 7PSI (0.5 bar)
 • حداکثر فشار کاری اسپرینکلر: 175PSI (12.1 bar)
 • ضریب قطر نازل: 1/2NPT(15 mm BSP)
 • ضریب تخلیه: 5.6GPM /PSI1/2 (80.7 LPM/bar)1/2
 • حداکثر دمای محیط برای نصب: 150 درجه فارنهایت (65درجه سانتیگراد)
 • جنس بدنه اسپرینکلر: برنج طبیعی, روکش کروم و نیکل
 • دسته: اسپرینکلر اطفاء حریق
اسپرینکلر بالا زن واکنش سریع 57 درجه سانتیگراد Flameguard مدل FL200U
 • کشور سازنده: انگلیس
 • برند: Flameguard
 • مدل اسپرینکلر: FL200U
 • نوع واکنش: سریع
 • حداکثر فشار عملکرد اسپرینکلر: 7PSI (0.5 bar)
 • حداکثر فشار کاری اسپرینکلر: 175PSI (12.1 bar)
 • ضریب قطر نازل: 1/2NPT(15 mm BSP)
 • ضریب تخلیه: 5.6GPM /PSI1/2 (80.7 LPM/bar)1/2
 • حداکثر دمای محیط برای نصب: 100 درجه فارنهایت (38درجه سانتیگراد)
 • جنس بدنه اسپرینکلر: برنج طبیعی, روکش کروم و نیکل
 • دسته: اسپرینکلر اطفاء حریق
اسپرینکلر بالا زن واکنش سریع 68 درجه سانتیگراد فلیمگارد مدل FL200U
 • کشور سازنده: انگلیس
 • برند: Flameguard
 • مدل اسپرینکلر: FL200U
 • نوع واکنش: سریع
 • حداکثر فشار عملکرد اسپرینکلر: 7PSI (0.5 bar)
 • حداکثر فشار کاری اسپرینکلر: 175PSI (12.1 bar)
 • ضریب قطر نازل: 1/2NPT(15 mm BSP)
 • ضریب تخلیه: 5.6GPM /PSI1/2 (80.7 LPM/bar)1/2
 • حداکثر دمای محیط برای نصب: 100درجه فارنهایت (38درجه سانتیگراد)
 • جنس بدنه اسپرینکلر: برنج طبیعی, روکش کروم و نیکل
 • دسته: اسپرینکلر اطفاء حریق
اسپرینکلر بالا زن واکنش استاندارد 57 درجه سانتیگراد Flameguard مدل FL100U
 • کشور سازنده: انگلیس
 • برند: Flameguard
 • مدل اسپرینکلر: FL100U
 • نوع واکنش: استاندارد
 • حداکثر فشار عملکرد اسپرینکلر: 7PSI (0.5 bar)
 • حداکثر فشار کاری اسپرینکلر: 175PSI (12.1 bar)
 • ضریب قطر نازل: 1/2NPT(15 mm BSP)
 • ضریب تخلیه: 5.6GPM /PSI1/2 (80.7 LPM/bar)1/2
 • حداکثر دمای محیط برای نصب: 100 درجه فارنهایت (38درجه سانتیگراد)
 • جنس بدنه اسپرینکلر: برنج طبیعی, روکش کروم و نیکل
 • دسته: اسپرینکلر اطفاء حریق
اسپرینکلر بالا زن واکنش استاندارد 68 درجه سانتیگراد Flameguard مدل FL100U
 • کشور سازنده: انگلیس
 • برند: Flameguard
 • مدل اسپرینکلر: FL100U
 • نوع واکنش: استاندارد
 • حداکثر فشار عملکرد اسپرینکلر: 7PSI (0.5 bar)
 • حداکثر فشار کاری اسپرینکلر: 175PSI (12.1 bar)
 • ضریب قطر نازل: 1/2NPT(15 mm BSP)
 • ضریب تخلیه: 5.6GPM /PSI1/2 (80.7 LPM/bar)1/2
 • حداکثر دمای محیط برای نصب: 100 درجه فارنهایت (38درجه سانتیگراد)
 • جنس بدنه اسپرینکلر: برنج طبیعی, روکش کروم و نیکل
 • دسته: اسپرینکلر اطفاء حریق

اسپرینکلر یا پاشنده آب آتش نشانی

اسپرینکلر یا پاشنده آب یکی از ابزارهای مهم در آتش نشانی و اطفا حریق است. این سیستم ها در صورت بروز حریق و افزایش حرارت به حجم زیاد عمل میکنند و نه به علت حرارت ناشی از شومینه و روشن شدن اجاق گاز و ... اسپرینکلرها تنها در صورت بروز حریق و افزایش حرارت به حجم زیاد عمل میکنند و نه به علت حرارت ناشی از شومینه و روشن شدن اجاق گاز و ...

در سیستم تر آب با فشار زیاد تا پشت اسپرینکلرها وجود دارد و در زمان حریق و با افزایش درجه حرارت حباب شیشه ای دهانه اسپرینکلر شکسته میشود و اسپرینکلر باز شده و آب تخلیه میگردد. سیستم های اسپرینکلر خشک... سیستم های شبکه اسپرینکلر بر روی نقطه وقوع حریق تمرکز میکنند به این ترتیب تنها 1 درصد آبی را که برای اطفای حریق مورد استفاده قرار می گیرد را نیاز دارند. وجود این سیستم ها باعث میشود آتش نشان ها، نسبت به اماکنی که این سیستم ها در آن نصب نشده اند نیاز به خارج کردن نفرات کمتری داشته باشند. شبکه اسپرینکلر میتواند از لحاظ مالی موثر باشد... بسیاری از مردم از شبکه اسپرینکلر به علت ترس از تخلیه ناخواسته آب استفاده نمیکنند. در حالی که وقوع چنین اتفاقی بسیار بعید است. در واقع با توجه به گسترش و رشد تکنولوژی تقریبا بروز چنین حوادثی غیر ممکن شده است. اسپرینکلرها تنها در صورت بروز حریق و افزایش حرارت به حجم زیاد عمل میکنند و نه به علت حرارت ناشی از شومینه و روشن شدن اجاق گاز و ... اسپرینکلرها برای از بین بردن لوازم و اجناس منزل ...

مایع داخل اسپرینکلر چیست ؟

مایع داخل اسپرینکلر، الکل می باشد و رنگ آن می تواند نارنجی، زرد، قرمز، سبز، آبی و بنفش باشد. این مایع به خصوص برای کنترل و کاهش میزان حرارت تولیدی توسط آتش استفاده می شود.در واقع، این سیستم می تواند با داشتن یک مایع به خصوص، آتش ایجاد شده در یک مکان را کنترل کند.

انواع اسپرینکلر آتش نشانی

انواع اسپرینکلر آتش نشانی شامل موارد زیر می‌باشد:

 1. اسپرینکلرهای آویزان: این نوع اسپرینکلرها در سقف نصب می‌شوند و در صورت بروز حریق، آب را به صورت چتری به اطراف خود پخش می‌کنند.
 2. اسپرینکلرهای دیواری: این نوع اسپرینکلرها در دیوار نصب می‌شوند و در صورت بروز حریق، آب را به صورت چتری به اطراف خود پخش می‌کنند.
 3. اسپرینکلرهای خشک: این نوع اسپرینکلرها در مناطقی که در آنها خطر انفجار وجود دارد، استفاده می‌شوند. در این نوع اسپرینکلرها، آب در لوله‌ها نیست و به جای آن، گازی مانند نیتروژن در لوله‌ها قرار دارد. در صورت بروز حریق، گاز از لوله‌ها خارج شده و آب به صورت چتری پخش می‌شود.
 4. اسپرینکلرهای توکار: این نوع اسپرینکلرها در سقف نصب می‌شوند و در صورت بروز حریق، آب را به صورت چتری به اطراف خود پخش می‌کنند.
 5. اسپرینکلرهای بالازن: این نوع اسپرینکلرها در سقف نصب می‌شوند و در صورت بروز حریق، آب را به صورت جت به سمت پایین پخش می‌کنند.
 6. اسپرینکلرهای بغل‌زن: این نوع اسپرینکلرها در دیوار نصب می‌شوند و در صورت بروز حریق، آب را به صورت جت به سمت پایین پخش می‌کنند.
 7. اسپرینکلرهای کانسیلد: این نوع اسپرینکلرها در سقف نصب می‌شوند و در صورت بروز حریق، آب را به صورت چتری به اطراف خود پخش می‌کنند. این نوع اسپرینکلرها دارای قابی هستند که در صورت بروز حریق، قاب از اسپرینکلر جدا شده و آب را به صورت چتری پخش می‌کند.


هر نوع اسپرینکلر دارای ویژگی‌ها و مزایا و معایب خاص خود است و باید با توجه به نیاز و شرایط محیطی، نوع مناسبی انتخاب شود.

اسپرینکلرهای آتش نشانی در ساختمان ها

در ساختمان ها اسپرینکلر های آتش نشانی بسیار کاربردی هستند. این سیستم ها با فعال شدن و اطفاء حریق آبی، از گسترش آتش جلوگیری و در نهایت آن را خاموش می کنند.

استاندارد نصب اسپرینکلر به شرح ذیل بوده و می بایست به دقت اجرا گردد:

 • پارکینگ باید به طور کامل تحت پوشش اسپرینکلر باشد و قرار دادن چند عدد اسپرینکلر در پارکینگ کار اشتباهی است.
 • تمامی اتاق ها و فضاهای داخلی ساختمان باید تحت پوشش اسپرینکلر باشند و اسپرینکلر ها باید به طور مناسب در این فضاها نصب شوند.
 • اسپرینکلر ها باید به طور مناسب در سقف ها و دیوارها نصب شوند تا در صورت لزوم بتوانند به طور کامل آتش سوزی را خاموش کنند.
 • نصب اسپرینکلر ها باید توسط تیم های متخصص و مجرب انجام شود تا بهترین نتیجه را در اطفاء حریق ها به دست آورد.

جهت خرید و استعلام قیمت و مشاهده انواع اسپرینکلرهای آتش نشانی با مشاورین ابزار سپه در ارتباط باشد.

تفاوت رنگ مایع اسپرینکلر

 • نارنجی: حباب شیشه ای دارای مایع رنگ نارنجی برای دمای 57 درجه سانتیگراد طراحی شده‌اند.
 • قرمز: حباب شیشه ای دارای مایع رنگ قرمز برای دمای 68 درجه سانتیگراد طراحی شده‌اند.
 • زرد: حباب شیشه ای دارای مایع رنگ زرد برای دمای 79 درجه سانتیگراد طراحی شده‌اند.
 • سبز: حباب شیشه ای دارای مایع رنگ سبز برای دمای 93 درجه سانتیگراد طراحی شده‌اند.
 • آبی: حباب شیشه ای دارای مایع رنگ آبی برای دمای 141 درجه سانتیگراد طراحی شده‌اند.
 • بنفش: حباب شیشه ای دارای مایع رنگ بنفش برای دمای 182 درجه سانتیگراد طراحی شده‌اند.


مزایای استفاده از شبکه اسپرینکلر

استفاده از شبکه اسپرینکلر در ساختمان های مسکونی و ساختمان های اداری و تجاری مزایای زیادی دارد.

مزایای استفاده از شبکه اسپرینکلر عبارتند از:

 • کاهش هزینه بیمه: نصب شبکه اسپرینکلر برای هر محلی، به خصوص اماکن مسکونی، هزینه بیمه آن را کاهش می‌دهد.
 • حفاظت از جان و مال: استفاده از شبکه اسپرینکلر در صورت بروز حریق، می‌تواند منجر به حفاظت از جان و مال افراد و اموال شود.
 • کاهش گسترش حریق: سیستم اسپرینکلر با تخلیه آب به صورت مستقیم بر روی منبع حریق، می‌تواند به کاهش گسترش حریق کمک کند و زمان لازم برای خاموش کردن حریق را کاهش دهد.
 • عملکرد خودکار: سیستم اسپرینکلر با تشخیص حرارت، به صورت خودکار فعال می‌شود و نیازی به حضور انسانی برای راه‌اندازی آن نیست.
 • کارایی بالا: سیستم اسپرینکلر با تخلیه آب به صورت پراکنده بر روی منبع حریق، می‌تواند به طور همزمان چندین حریق را مهار کند و کارایی بالایی داشته باشد.
 • کاهش خسارت آب: استفاده از سیستم اسپرینکلر باعث کاهش خسارت آب در مقایسه با سایر روش‌های اطفا حریق می‌شود، زیرا آب تنها بر روی منبع حریق تخلیه می‌شود و به سایر مناطق توزیع نمی‌شود.
 • ایمنی برای افراد: استفاده از اسپرینکلرهای واکنش سریع، باعث جلوگیری از تولید گازهای سمی و حفظ بینایی و مجرای تنفسی افراد می‌شود.

لوله کشی اسپرینکلر  چگونه است؟

لوله کشی اسپرینکلر یک سیستم اطفاء حریق است که از طریق نصب لوله ها و اسپرینکلرها در ساختمان ها و سایر مکان های عمومی استفاده می شود. این سیستم به طور خودکار فعال می شود و آب را بر روی منطقه آتش سوزی تخلیه می کند تا حریق را خاموش کند یا کنترل کند.

نصب لوله کشی اسپرینکلر شامل مراحل زیر است:

 1. بررسی و طراحی: در ابتدا باید نیازهای اطفاء حریق ساختمان مورد بررسی قرار گیرد و سپس سیستم اسپرینکلر طراحی شود. این شامل تعیین تعداد و نوع اسپرینکلرها، مسیر لوله ها و مکان های نصب شیرهای کنترلی است.
 2. نصب لوله ها: پس از طراحی، لوله ها باید در ساختمان نصب شوند. این لوله ها معمولاً از جنس فولاد یا پلاستیک (مانند پلی وینیل کلرید یا پلی اتیلن) ساخته می شوند و باید به طور صحیح و با استفاده از اتصالات مناسب به هم متصل شوند.
 3. نصب اسپرینکلرها: اسپرینکلرها باید در مکان های مناسب و با فاصله مناسب نصب شوند تا بتوانند به طور کامل منطقه مورد نظر را پوشش دهند. این اسپرینکلرها معمولاً در سقف یا دیوار نصب می شوند و می توانند از نوع آویزان، رو به بالا، دیواری یا مخفی باشند.
 4. نصب شیرهای کنترلی: شیرهای کنترلی برای کنترل جریان آب و روشن و خاموش کردن سیستم اسپرینکلر استفاده می شوند. این شیرها باید در مکان های قابل دسترس و قابل مشاهده نصب شوند تا در صورت لزوم بتوان به آنها دسترسی داشت.
 5. تست و راه اندازی: پس از نصب کامل سیستم اسپرینکلر، باید آن را تست و راه اندازی کرد تا از صحیح عملکرد آن اطمینان حاصل شود. این شامل تست جریان آب، تست فشار و تست عملکرد اسپرینکلرها است.
 6. نگهداری و بازرسی: سیستم اسپرینکلر باید به طور منظم بازرسی و نگهداری شود تا در صورت نیاز به طور صحیح عمل کند. این شامل تست های سالانه، تعویض قطعات آسیب دیده و تعمیرات لازم است.

اجزای اسپرینکلر

اسپرینکلر یکی از تجهیزات اطفاء حریق اتوماتیک است که هنگام اطفا حریق به صورت خودکار فعال می‌شود و با استفاده از سیستم اطفاء حریق آبی موجب خاموش شدن آتش می‌شود.


اجزای اسپرینکر عبارتند از:

 1. حباب شیشه‌ای: این قسمت از اسپرینکر دارای حباب شیشه‌ای است که در دمای طراحی شده، شکسته می‌شود و اجازه می‌دهد آب به صورت پراکنده بر روی منبع حریق تخلیه شود.
 2. اتصال حرارتی: این قسمت از اسپرینکر معمولاً از دو نوع حباب شیشه‌ای و یا اتصال زودگداز ساخته می‌شود و دو وظیفه را انجام می‌دهد: تشخیص حریق و کنترل جریان آب.
 3. دفلکتور: این قسمت از اسپرینکر در سیستم تر آب با فشار زیاد تا پشت اسپرینکرها وجود دارد و در زمان حریق و با افزایش درجه حرارت حباب شیشه‌ای دهانه اسپرینکر شکسته می‌شود و اسپرینکر باز شده و آب تخلیه می‌گردد.
 4. لوله‌کشی: سیستم لوله‌کشی اسپرینکلر را می‌توان با سه روش اجرا کرد که روش انتخابی به فاکتورهایی مانند وضعیت ساختمان، شرایط منابع آب و محل ورود آن به ساختمان بستگی دارد.
 5. پمپ: پمپ در سیستم اسپرینکلر برای ایجاد فشار لازم برای تخلیه آب به صورت پراکنده بر روی منبع حریق استفاده می‌شود.
 6. سنسور دما: سنسور دما در اسپرینکلر برای تشخیص حرارت و فعال شدن سیستم اسپرینکلر به کار می‌رود. این سنسور معمولاً در حباب شیشه‌ای قرار دارد و در دمای طراحی شده، حباب شیشه‌ای را شکسته و سیستم اسپرینکلر را فعال می‌کند.
پشتیبانی در واتساپ
پشتیبانی در واتساپ
پشتیبانی در تلگرام
پشتیبانی در تلگرام