دسته بندی محصولات

هوزریل آتش نشانی

مجهــز بــه سیســتم آبرســان داخلــی، آبدهــی اســتاندارد، اسـتفاده از شـفت‌
 • کشور سازنده:
  در دسترس: موجود در انبار

  هوزریل آتش نشانی

  مفهوم "هوزریل" در حوزه آتش‌نشانی و ایمنی به عنوان یک مفهوم مهم شناخته می‌شود که به معنای هشداردهی در مورد خطرات و شرایط نامطلوب مرتبط با حریق و ایمنی است. به طور کلی، هوزریل یک سیستم هشداردهی است که در هنگام وقوع حوادث ایمنی مانند حریق، اعلام می‌شود تا افراد را در مورد خطرات و شرایط مربوطه آگاه کند و تدابیر ایمنی لازم را به عمل بیاورند. این سیستم شامل انواع مختلفی از هشدارها می‌باشد، از جمله اعلام حریق، هشدار اخلال در برقرار ایمنی، هشدار تخلیه، هشدار برق قطع شده و غیره.

  در حوزه آتش‌نشانی، هوزریل آتش‌نشانی یکی از انواع هوزریل‌هاست که برای هشداردهی در مورد حوادث حریق به کار می‌رود. این سیستم شامل اعلام حریق، هشدار تخلیه، هشدار در مورد خطرات مرتبط با حریق و دیگر اطلاعات مربوط به ایمنی در محیط کار و زندگی است. هوزریل آتش‌نشانی می‌تواند به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای پیشگیری از خسارات ناشی از حریق در محیط‌های کاری و اداری شناخته شود.

  ویژگی های هوزریل آتش نشانی:

  • مجهــز بــه سیســتم آبرســان داخلــی یــک تکــه برنجــی بــا پوشــش نیکل-کــروم جهــت رعایــت ظرفیــت آبدهــی اســتاندارد مقاومــت بالا در برابــر خوردگــی
  • اسـتفاده از شـفت‌ها، پیچ‌ها و مهره‌ها و نگهدارنده‌های مقاوم به خوردگی
  • استفاده از ورق فولادی ضخیم پرسی با شیارهای عمیق در ساخت صفحات قرقره، جهت افزایش استحکام و جلوگیری از اعوجاج
  • پوشـش رنگ پودری الکترواسـتاتیک بسـیار مقاوم پس از چند مرحله شسـت و شـو، مقاوم به عوامل محیطی و خوردگی
  پشتیبانی در واتساپ
  پشتیبانی در واتساپ
  پشتیبانی در تلگرام
  پشتیبانی در تلگرام